To memu jest w przebudowie


Telefon kontaktowy do Stowarzyszenia.

660 388 078Wersja robocza. Tu zmienię "prawie wszystko". Nie mogę zakończyć tematu - brak dobrego pomysłu. Połączyłem menu: Zarząd i Historia - jako całość. Tematy się pokrywają. Zobaczymy Co z tego pomysłu wyjdzie?


WŁADZE STATUTOWE CZWARTEJ KADENCJI

Skład zarządu przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu Stanisław Bartula

Z-ca Prezesa Zbigniew Malicki

Skarbnik Zarządu Jadwiga Pieczonka

Sekretarz  Mirosław Duc

Członek Zarządu Piotr Burman

Członek Zarządu Stanisław Paszek

Członek Zarządu Ryszard Flasz


 

                                                            Skład Komisji Rewizyjnej:

                                                       Przewodniczący Helena Setkowicz

                                                                 Członek Andrzej Ryszka

Członek  Józef Strycharski

Historia powstania Stowarzyszenia Górników w Brzezince............................


Pierwsze informacje dotyczą daty: 16.12.2005.

                                   Tak się zaczęło..............................................

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Brzezince odbyło się w dniu 16.12.2005. Inicjatorami zebrania było kilkudziesięciu mieszkańców Brzezinki będący emerytami, rencistami oraz pracownikami okolicznych kopalń. W trakcie zebrania przyjęto jednogłośnie treść Statutu Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru reprezentantów grupy założycielskiej Stowarzyszenia w osobach:                                   

Waldemar Bartz

Władysław Piętka

Andrzej Ryszka

Helena Setkowicz

Józef Strycharski

Na wniosek grupy założycielskiej Stowarzyszenia zostało zarejestrowane w dniu 17.02.2006 roku przez Sąd Rejonowy-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
W dniu 25.03.2006 roku odbyło się "Pierwsze Zebranie Wyborcze.
W trakcie zebrania w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybrały z pośród siebie osoby funkcyjne:

                             
WŁADZE STATUTOWE PIERWSZEJ KADENCJI

       Skład zarządu przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu Władysław Piętka

Z-ca Prezesa Andrzej Ryszka

Skarbnik Zarządu Helena Setkowicz

Sekretarz Józef Strycharski

Członek Zarządu Waldemar Bartz

Członek Zarządu Kazimierz Rydzoń

Członek Zarządu Władysław Ziajka

  Historyczne zdjęcie Zarządu 1-szej kadencji

     

Powołano skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Stanisław Bartula

Z-ca Przewodniczącego Zdzisław Pawela

Sekretarz Adam Dybczak

...........................................................................................................................................................

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 6.II.2010

6.II.2010 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego Stowarzyszenia. Wybory to podsumowanie 4 letniej pracy Zarządu. To weryfikacja ludzi decydujących o kształcie pracy Stowarzyszenia. Sprawdzian ich zaangażowania i co tu dużo mówić szacunku i popularności, która później przekłada się na głosy wyborcze. Zebranie otworzył Prezes Władysław Piętka omówił dokonania Stowarzyszenia, których by nie było bez pomocy wszystkich członków Zarządu. Podziękował za współpracę i przeszedł do spraw proceduralnych związanych z wyborem prowadzącego Zebranie. Kolega Józef Strycharski wybrany został Sekretarzem Zebrania. Powołano Komisję Skrutacyjną i omówiono procedury głosowania. Zgłoszono 11 kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia. Po oddaniu głosów i przeliczeniu ich przez Komisję, siedem osób z największą ilością głosów wybrało ze swojego grona Władze Stowarzyszenia:

 

WŁADZE STATUTOWE DRUGIEJ KADENCJI........, która trwała dwa lata

Władysław Piętka-Prezes

Władysław Ziajka-Z-ca Prezesa

Józef Strycharski-Sekretarz

Helena Setkowicz-Skarbnik

Kazimierz Rydzoń-Członek

Andrzej Ryszka-Członek

Leon Tworus-Członek

WŁADZE STATUTOWE DRUGIEJ KADENCJI - po dwóch latach i zmianach personalnych. Zdjęcie poniżej.

Prezes Zarządu - Władysław Piętka

Z-ca Prezesa - Władysław Ziajka

Sekretarz - Zdzisław Gut

Skarbnik - Helena Setkowicz

Członek - Leon Tworus

Członek - Kazimierz Rydzoń

Członek - Andrzej Ryszka


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WŁADZE STATUTOWE TRZECIEJ KADENCJI 

15 lutego 2014 wybraliśmy nowy Zarząd Stowarzyszenia Górników w Brzezince. Nowym przewodniczącym został na trzecią kadencję wybrany kolega: Władysław Piętka.

Prezes Zarządu - Władysław Piętka

Z-ca Prezesa - Władysław Ziajka

Sekretarz - Marian Lichota

Skarbnik - Helena Setkowicz

Członek - Leon Tworus

Członek - Kazimierz Rydzoń

Członek - Marian Korczyk

KOMISJA REWIZYJNA TRZECIEJ KADENCJI

Przewodniczący - Jadwiga Pieczonka

Członek - Stanisław Bartula

Członek - Andrzej Ryszka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Władze Statutowe trzeciej kadencji, po zmianach z dnia 25 lutego 2017


Prezes - Władysław Ziajka

Członek - Józef Strycharski

Członek - Stanisław Paszek

Sekretarz - Marian Lichota

Skarbnik - Helena Setkowicz

Członek - Kazimierz Rydzoń